GMINA PIESZYCE


Gmina Pieszyce
ul. Kościuszki 2                           
58-250 Pieszyce

telefon: 74 836-54-87
faks: 74 836-72-30

REGON 890717846
NIP 882-10-06-077
(dotyczy działalności na majątku gminy)

 

Szanowni Państwo

Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Pieszycach z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce; adres e-mail: um@pieszyce.pl ; tel. 748365487

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, adres e-mail: iod@pieszyce.pl ; tel. 748365487 lub pisemnie na adres Administratora.

3.Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia jak najlepszego standardu wykonania usług, które realizujemy w ramach zadań własnych Gminy lub zleconych przez inne Organy Państwowe z mocy powszechnie obowiązującego prawa oraz umów zawartych indywidualnie.

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich zadań wynikających z realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 oraz przechowywane przez okres określony przepisami prawa dla danej kategorii dokumentacji.  

5.Informujemy również, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

6.Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, o którym mowa wyżej. 

7.Informujemy, iż wyłącznie w niezbędnym zakresie na podstawie upoważnień lub z mocy powszechnie obowiązującego prawa, będziemy przekazywać Państwa dane innym odbiorcom, w tym podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio, w zakresie realizacji celów określonych w punkcie 3.

8.Szczegółowe klauzule informacyjne zamieszczone są pod adresem: https://bip.gmpieszyce.finn.pl/bipkod/22682749

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Zaruski
email: azaruski@pieszyce.pl tel.:748367246 fax: 748367230
, w dniu:  09‑11‑2010 19:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Wawrzynek
email: mwawrzynek@pieszyce.pl tel.:748365282 fax: 74-8367230
, w dniu:  09‑11‑2010 19:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2023 10:16:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie