Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku


Lokalizacja punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 

 

----------------------------------------------------------

Alternatywny tekst z opisem obrazu.Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Nie radzisz sobie z zadłużeniem?

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo,
nic nie musisz za nią płacić.

 

Jaką pomoc możesz otrzymać?

  • informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;

informację, jak można rozwiązać twój problem;

  • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
  • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

 

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie nr telefonu 74 832 36 64 i poproś o umówienie na wizytę

Lokalizacje na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego:

Punkt nr 1

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27

poniedziałek-piątek w godz. 7.30 – 11.30

Punkt nr 2

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatna mediacja prowadzony przez organizację pozarządową

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27

poniedziałek-piątek w godz. 11.30 – 15.30

Punkt nr 3

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową

Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 12.00 – 16.00

Urząd Miasta Piława Górna, ul. Piastowska 69

wtorek w godz. 12.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 12.00

Punkt nr 4

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1

wtorek w godz. 12.00 – 16.00

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 12.00 – 16.00

lub

umów się samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl

 

Jak wygląda wizyta?

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje.

Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. W takich przypadkach pomoc ta może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Oznacza to, że w czasie trwającego stanu epidemii osoba uprawniona może uzyskać pomoc przez telefon, wideorozmowę lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (lub komunikator internetowego). Jeżeli pomoc nie jest udzielana w takich formie na terenie powiatu, w którym mieszka osoba uprawniona, może ona zgłosić się do punktu prowadzonego na terenie innego powiatu.

Jeżeli osoba uprawniona jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i nie może stawić się w punkcie lub osobą doświadczającą trudności w komunikowaniu się może uzyskać nieodpłatną pomoc także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, niezależnie od tego, czy obowiązuje obecnie stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii lub został wprowadzony stan nadzwyczajny. Oznacza to, że taka osoba może uzyskać pomoc przez telefon, wideorozmowę lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Osoba uprawniona charakteryzująca się wymienionymi powyżej szczególnymi potrzebami może także poprosić, aby porada odbyła się w miejscu jej zamieszkania (wizytę domową) lub w innym, bardziej przystosowanym miejscu. Osoba uprawniona może także poprosić o zorganizowanie pomocy tłumacza migowego.

Koordynatorem Projektu na poziomie Powiatu jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie – 74 832 52 29 oraz mailowo – so@pow.dzierzoniow.pl.

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Zaruski , w dniu:  18‑03‑2011 11:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Zaruski
email: azaruski@pieszyce.pl tel.:748367246 fax: 748367230
, w dniu:  18‑03‑2011 11:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2021 12:45:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie